Qui som

El Centre de dia El Mil·lenari és un centre públic que depèn de la Generalitat de Catalunya.

La Cooperativa Suara porta la gestió íntegra del centre, i compta amb un equip de professionals  amb llarga experiència en la gestió de projectes d’atenció a les persones.

Es tracta d’un servei diürn d’assistència a les activitats de la vida diària, entès com a espai de vida compensatori al de la llar. L’objectiu del servei és donar resposta a les seves necessitats de les persones ateses en un treball conjunt on els diferents agents (persones ateses, famílies, voluntaris/es i professionals) treballem per a la millora de la seva qualitat de vida.

Els nostres objectius són:

  • Facilitar un entorn compensatori a la llar, adequat i adaptat a les  necessitats d’assistència.
  • Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal  i social.acces
  • Proporcionar suport a les famílies que tenen cura de les persones grans.
  • Vetllar pel benestar integral de la persona.

 

Treballem les capacitats i potencialitats de les persones, des dels seus significats personals i la seva història de vida”