Com accedir?

porta entrada.png
El Centre de Dia El Mil·lenari és un centre públic que depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.  Tothom que tramita la Llei de Dependència  i amb un grau reconegut (1, 2 o 3), té dret ha accedir-hi. El Centre de Dia té una capacitat de 50 persones.
El circuit per accedir és :
1. Demanar cita amb el/la treballador/a social de Serveis Socials de la zona;
CSS Raval Sud i Nord:  c/Carme, 101 . Tel. 93.619.73.11
CSS Gòtic:  c/del correu vell, 5. Tel.93.619.73.11
CSS Poble Sec: c/ del Roser, 15. Tel. 93.619.73.11
CSS Casc Antic: Passeig de Picasso, 4. Tel. 93.619.73.11
CSS Barceloneta: c/ Balboa, 11. Tel. 93.619.73.11
CSS Sant Antoni: c/calàbria, 38. Tel. 93.256.23.58
2. Demanar cita amb la treballadora social del centre de dia per fer visita al servei.
3. Documentació requerida: fotocòpia DNI, fotocòpia de la TSI, fotocòpia primera pàgina llibreta bancària, fotocòpia resolució grau de dependència, informe mèdic actualitzat on constin les dietes i/o al·lèrgies i la fotocòpia de la recepta electrònica.