Història

L’any 2019 el Centre de Dia El Mil·lenari celebrarà el seu 30è aniversari.

Més de dues dècades són molts anys per a un servei d’atenció a les persones grans, i implica que la seva trajectòria es remunta a una època en que l’atenció a aquest col·lectiu s’oferia des de les famílies o algunes entitats de caire social. De fet, aquest va ser l’origen del Centre de Dia El Mil.lenari, que en els seus inicis era un recurs de Cáritas Diocesana de Barcelona, en col.laboració amb la Generalitat de Catalunya, desenvolupant una tasca social en el barri del Raval donant resposta a la necessitat d’atenció que presentaven aquelles persones que s’anaven fent grans i no disposaven del suport familiar necessari.

Mica en mica, però, les característiques de les persones ateses s’anaven diversificant, i altres famílies cercaren el suport i l’experiència professional que se’ls hi brindava des del centre per a pal·liar les necessitats d’atenció dels seus familiars.

A l’any 2003 va assumir-ne la gestió la cooperativa EAS, amb llarga trajectòria en el sector d’atenció a les persones i estretament vinculada amb Càritas. Posteriorment, a partir de la fusió amb Escaler i CTF, es va constituir la cooperativa SUARA, que en porta la gestió actualment.

Aquesta continuïtat en la gestió ha permès que l’equip de professionals del Centre de Dia hagi pogut acumular una enorme experiència en l’atenció a les persones grans i les seves famílies, atenent a les seves necessitats i interessos des de la intervenció conjunta amb la persona, la família, i la comunitat.

act